Hizmetler

Koçlukla Kurumsal Dönüşüm Projesi (KKD)

Sizin kurumunuza da uyarlanabileceğimiz bir proje ile karşınızdayız.

Profesyonel koçlukla birlikte kendinizin ve kurumunuzun daha iyi versiyonunu yaratmaya hazır mısınız?
Güçlü sorularla potansiyelinizi ve vizyonunuzu keşfedip onu en doğru şekilde kullanmanız için size yol arkadaşlığı yapıyoruz.
Yargılamıyor, yorum yapmıyor ve tavsiyede bulunmuyoruz. Mevcut durumunuzu görebileceğiniz farklı pencereler açmanıza zemin hazırlıyoruz. Bunun için ihtiyacınız olan soruları çeşitlendirerek sormaya talibiz. Böylece kurumunuzun güncellenmesi için hayatınızda nelerin değişmesine hazır olduğunuz konusunda netleşmenize alan açıyoruz.


Tüm karar alıcılar dahil, kurumunuzu oluşturan çalışanlarınızın potansiyelini performanslarına yansıtması kurumunuzda nasıl bir fark yaratır?

Kurumsal firma sistem demektir. Kurumsal firmalarda sorun da verimlilik de tüm ekibin performansına bağlıdır. Müşteri tek tek bireylere değil, kuruma güvenir. Bu doğrultuda kurumların çalışanlarıyla bütünleştiği bir kurum vizyonuna ve misyonuna ihtiyaçları vardır.

KKD Projesinde kurum vizyonunu kurumun karar alıcıları belirler. Vizyonun koçlukla belirlenmesi ise kurumun olmak istediği yerin ortak sorumlulukta belirlenmesini ve sahiplenilmesini sağlar.  

Kurumun kendisinin belirleyeceği bir vizyon, çalışanların bir takım oluşturmasında ve ortak amaca hizmet etmesinde önemli rol oynar. Bunun yanı sıra bu vizyona ulaşmak için departmanlarca oluşturulan misyon ise ortak bir yol haritası oluşturacağından bireyler arasında bütünleştirici rol oynar.

KKD projesi ile, çalışanlarınıza kaynak değil birer değer olduğuna inandığınızı göstermeniz kurum içi aidiyet duygusunu nasıl etkiler?

Aidiyet duygusu kurum içi sistemin kâğıt üzerinde değil “işler sistem” olmasını nasıl destekler?

Koçluk görüşmeleriyle kuruma ortak bir hedef belirleyip ortak bir çatı oluşturulması, departman misyonları ile bu hedefe bir yol haritası oluşturulması, bireylerin bu yoldaki sorumluluklarını kendilerinin belirlemiş olması hangi verileri görmenizi sağlar?

Bu veriler mevcut sisteminizdeki olası kaçakları görmenize nasıl yardım eder?

Kurum içi tüm akışı çalışanlarla birlikte güncellemek, kurum vizyonunda herkese sorumluluk dağıtımı yapar mı?

Gelişim alanını belirleyen, kendi içinde görev-yetki-sorumluluk netleşen çalışanlarınızla kurumunuzun gelişim ivmesi nasıl etkilenir?

Son aşamada: Kurumunuzdaki her bir birey ile yapılacak performans koçluğu görüşmeleri neticesinde daha iyi versiyonların geçmeleri için zaman-eylem planlarını hazırlarlar. Gelişimleri için hangi araçlara ihtiyaç duyduklarını belirlerler. Bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim takvimi hazırlanır.  Artık her bir çalışanınız hayatlarını dönüştürme yolculuğuna girmiş, değerlerini kurum vizyonuna hizmet eder halde güncellemiştir.

Kurumunuzdaki dönüşümün ayak seslerini duyabiliyor musunuz?

Dönüşümün kurumunuzdaki yarattığı farklılığı hayal edin lütfen.  Daha iyi bir versiyonuna dönüşen kurumunuzu hayal etmek size nasıl hissettiriyor?

Kurum değerlerinize “koçluk bakış açısı ile çözüm odaklı olmak” maddesini eklemeniz için biz hazırız.

Bir fincan kahvenizi içmeye talibiz.


KKD (Koçlukla Kurumsal Dönüşüm)

İşleniyor...